Uzman Klinik Psikolog Ümüş Güneç
UZMANLIK ALANLARI
Meslek Alanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sağlık

Psikoloji
Klinik Psikoloji
SAHİP OLDUĞU BELGELER

Lisans Diploması
Yüksek Lisans Diploması

Belgeler Crowia tarafından görülerek doğrulanmıştır.

Uzman Klinik Psikolog Ümüş Güneç

0 Değerlendirme

(0/5)

Özgeçmiş


Uzm. Kl. Psk. Ümüş GÜNEÇ Ümüş GÜNEÇ; 2013-2017 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin son yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. 2017- 2020 yılları arasında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji bölümünden, Aleksitimi ile Somatizasyon Arasındaki İlişkide Şema Modlarının Biçimlendirici Değişken Olarak Rolü isimli tez çalışması ile uzmanlığını aldı. 2017-2018 yılları arasında yüksek lisans eğitimi sırasında Psikolog Dr. Burcu SEVGİ'den Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi, 2018-2019 yılları arasında Moodist Akademi'de Uz. Dr. P. Sevda BIKMAZ'dan Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler eğitimi (64 saat) almıştır. 2018-2019 yılları arasında PSİKE İstanbul'da Psikanalize Başlarken Seminerleri'ne ve 2019 (Ocak- Haziran) tarihlerinde İPD'nin Psikanalize Giriş Konferansları eğitimlerine katılmıştır. 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirilecek olan Uz. Dr. Cem KAPTANOĞLU'ndan Psikodinamik Temelli Destekleyici Psikoterapi eğitimini sürdürmektedir. 2018-2020 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Tevfika İkiz'den Rorschach ve TAT testlerinin eğitimini tamamlamıştır. 2019 yılında Türk Psikologlar Derneği'nden Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-4 (WISC-4) , 2019 yılında Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği'nden Denver-2 Gelişimsel Tarama Testi ve 2019 yılında Moxo Türkiye 'den Moxo d-CPT Dikkat Testi eğitimlerini almış ve süpervizyon süreçlerini tamamlamıştır. 2013-2017 yılları arasında çeşitli STK ve kuruluşlarda gönüllü olarak staj yapmıştır. 2016 yılında iki ay boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde klinik staj programını tamamlamıştır. 2018-2019 yılları arasında Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde klinik staj programını tamamlamıştır. 2017-2020 yılları arasında çeşitli rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinde psikolog ve eğitmen olarak görev almış, farklı gelişen çocuk, birey ve ailelerine yönelik psikolojik destek ve psikoeğitimler vermiştir. 2019 yılından bu yana İstanbul Psikoloji Okulu’nda danışanlarının takip ve tedavilerini yürütmektedir. Dr. Öğr. Üyesi Psikiyatrist Pervin Sevda BIKMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Psikolog Hakan DUMAN’dan süpervizyon almaktadır.

Mesleki deneyime sahip olduğu sektörler


Danışmanlık Hizmetleri
Eğitim
Sağlık-Tıp

Profesyonel deneyim süresi


4 Yıl