Ceylan Avcı
UZMANLIK ALANLARI
İş Yönetimi

Bilirkişilik
Gıda Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite Yönetim Sistemleri
Kişisel Gelişim

Organik Tarım
Zaman Yönetimi
Diksiyon ve Beden Dili
Stres Yönetimi
Takım Çalışması
Yazışma ve Raporlama Becerileri
Meslek Alanları

Hukuk
Tarım Girişimciliği
İyi Tarım Uygulamaları
Satış Pazarlama

Müşteri İlişkileri Yönetimi
İletişim
Yabancı Dil

İngilizce
SAHİP OLDUĞU BELGELER

Li̇sans Di̇ploması
Organi̇k Tarım Kontrolörlük Serti̇fi̇kası
Sunum Tekni̇kleri̇ Serti̇fi̇kası/i̇zgören Akademi̇
Eği̇ti̇m Uzmanlık Programı/i̇zgören
Li̇sans Ve Önli̇sans Di̇plomaları/organi̇k Ve İ̇yi̇ Tarım Uygulamaları Serti̇fi̇kaları
22ooo Ve Helal Baş Denetçi̇li̇k Serti̇fi̇kası
Bi̇li̇rki̇şi̇ Belgesi̇
Iso 9001 Kali̇te Yöneti̇m Si̇stemi̇ Baş Denetçi̇ Eği̇ti̇mi̇ Serti̇fi̇kası
Ohsas 45001 Baş Denetçi̇ Serti̇fi̇kası
Eğğtğcğni̇n Eği̇ti̇mi̇-meb
A Sınıfı İ̇sg Uzmanlık Belgesi̇

Belgeler Crowia tarafından görülerek doğrulanmıştır.

Ceylan Avcı

0 Değerlendirme

(0/5)

Crowia'da uzmanların kütüphane bölümüne erişim ücretsizdir. Ancak Kütüphane belgelerini görüntüleyebilmen için Uzmanın en az bir eğitimine katılman gerekiyor.

Üst Kategori Döküman Adı Döküman Türü Görüntüle
Kişisel Gelişim Zaman Yöneti̇mi̇ Di̇nleyi̇ci̇ Notları pdf
Kişisel Gelişim Zaman Yöneti̇mi̇ Notlar pdf
Kişisel Gelişim Zaman Yöneti̇mi̇ Hakkında Söylenmi̇ş Sözler pdf
Kişisel Gelişim Zaman Yönetimi Videolar pdf
Kişisel Gelişim Zaman Yönetimi Kitap Ve Film Tavsiyeleri pdf