Etik Kurallar

Etik Kurallar

Crowia; saygınlığını, güvenilirliğini ve başarılarını sürdürmek, marka imajını korumak için Crowia platformunu kullanan herkesin temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde hizmet vermesini ve hizmet almasını sağlamayı öncelikli tutar.

Bu sebeple Crowia etik kurallarını seninle paylaşıyoruz:

  • Görüntülü görüşmeler herkese açık olduğundan belirli yaş gruplarının da bu görüşmelere katılım gösterebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Bu sebeple görüntülü görüşmeler sırasında kullanılan kelimelere azami şekilde dikkat edilmelidir.
  • Siyasi, cinsellik, ırkçılık vb. kavramları kesinlikle doğrudan kullanmamalı ve asla ima dahi edilmemelidir. Bu konularla ilgili hiçbir sebeple tartışmaya girilmemelidir.
  • Görüntülü görüşmelerde insanların dini ve inanç hassasiyetleri göz önünde bulundurmalı, nezaket ve etik kurallar içinde eğitimler sırasında dini söylemlerden ve imalardan kaçınılmalıdır.
  • Görüntülü görüşmelerde giyilen kıyafetlere özen göstermeli, başkalarını rahatsız edecek açıklıkta, parlak ve göz alıcı kıyafetler giymemeye dikkat edilmelidir.
  • Görüntülü görüşmelerde yatar ya da uzanır pozisyonda görüntü vermemeli, oturur pozisyon tercih edilmelidir.
  • Görüşmelerin yapılacağı ortamların aydınlık olmasına özen göstermeli, kötü aydınlatma koşullarının bulunduğu ortamlardaki kullanıcıların diğer katılımcıları rahatsız edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Görüşmelerin yapıldığı ortamların (dağınık oda ve yatak vb. olmamasına) düzenli olmasına dikkat edilmelidir.
  • Crowia’daki görüşmelere zamanında katılım gösterilmelidir.
  • Görüşmeler sırasında yemek yemek, sakız çiğnemek vb. dikkat dağıtıcı şeyler yapılmamalıdır.
  • Görüşmeler sırasında otokontrolü kaybettirici olan alkol, tütün maddeleri vb. tüketmek ve kullanmak kesinlikle yasaktır.