Etkinlik > Kişisel Gelişim > Pozitif Yaşam Becerileri

Kuantum Uygulayıcılığı Eğitimi

Kuantum uygulamaları, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları kullanarak özel bir bilinç düzeyine erişmeyi amaçlar. Bu düzeyde insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer.


1000₺

990₺

Toplam İndirim: %1

(0 / 5)
0 Değerlendirme

Etkinliğin içeriği


Kuantum Uygulayıcısı Eğitimi Ne Tür Faydalar Sağlar?

Öncelikle bu eğitim, gelecekte olmasını istediğimiz durumları, kendimizde görmek istediğimiz özellikleri ortaya çıkaracak; hayaller, sesler ve duygularla oluşturulan bir düşünceler bütünüdür.

Gelişimimiz için gereken bütün araçlar (uygun iş, eş, çocuk, yaşam alanı, sağlık, dış görüntümüz) bu yüksek frekanslı enerjiden nasibini alır. Sınırlayıcı, engelleyici düşünce kalıplarımızı fark edip bunların yerine güçlendirici inançlarımızı koyduğumuzda hayatımız bu yeni inançlar doğrultusunda değişmeye başlar. Bizim için en uygun kişi, en uygun imkân, en uygun zamanda karşınıza çıkar. Yapmamız gereken tek şey uzanıp onu almaktır. Çünkü evren, sonsuz olasılıklar sahasıdır. Neyi istersek o zaten bizimdir. Sadece doğru istemeyi ve almayı öğrenmemiz gerekir. İşte Kuantum Koçluğu, bizlere bu “doğru şekilde isteme ve alma” yöntemini öğretir. Böylece bizim mucize diye adlandırdığımız, aslında evrenin doğal işleyişinden başka bir şey olmayan, bizi kalıcı mutluluğa eriştiren durumlarla karşılaşmaya başlarız.

Kuantum Uygulayıcısı eğitimimize, kuantum koçu olmak isteyenlerin yanında, kuantumu hayatın her alanında uygulamak, çekim yasasını kendi lehine kullanmak isteyenler katılmalıdır. Kuantum düşünce öğrenmeden çok yapmaya, bilmeden de ileride bir boyutta olmaya yönelik bir çalışmadır. İçsel olarak yaratılmış değişimlerin kalıcılaşmasını sağlar. Kişi, düşünceleri ve seçimleri ile hayatı arasındaki ilişkiyi gördükçe farkındalığını artırır. Böylece bilerek yaşamaya başlar. Böylece kendi hayatının efendisi olur.

Sonsuz sayıda ihtimallerin içinden, mucize diyebileceğimiz güzelliktekileri seçip, sadece seçtiklerimizi hayatımıza çekmemizi sağlayacak farklı teknikleri öğreneceğiniz bu eğitim 20 saat sürer. Eğitimin sonunda katılımcılar Kuantum Uygulayıcısı sertifikası alırlar.

Kuantum boyutuna geçmek için en doğru zaman şimdidir. Çünkü kuantum şimdinin yeniden inşasıdır.

Etkinliğin kazanımları


Kuantum fiziği, klasik anlamdaki fiziksel maddenin enerjiye dönüştüğü bir alanda işler. O alanda artık atom altı parçacıklar, hızla hareket eden enerji parçacıklarından başka bir şey değildir. Bu alanda varlık diye adlandırdığımız her şey enerji boyutundadır ve enerjiler birbirlerini etkileyerek ortak bir düzene erişmek için çabaladıkları sonsuz bir döngüdedirler. Bu döngünün sonuçları, fiziksel hayatı her an etkiler. Evren, bu enerjiler bütününün işleyişi sonucunda var olmaktadır. Hepimiz, canlı ve cansız her şey atomların birleşmesinden oluşan varlıklarız. İşte o atomların dağılmadan bir arada kalmasını sağlayan şey, kuantum alanında sonsuz bir döngüyle var olan enerjileridir. Her atomun, atom altı düzeydeki parçacıkları sürekli olarak enerji akışındadır. Dolayısıyla kuantum fiziği, aslında var oluşun kaynağına dair ipuçları sunan bir bilim dalıdır.

Kuantum fiziğinin bize öğrettiklerinden biri de bu enerjilerin birbirleriyle kopmayan bir bağda oldukları ve en ufak bir değişikliğin bütünü etkilediğidir. Bu alandaki bir parçacık sadece gözlemlendiğinde bile hâl değiştirir. Hareket sıralaması, yani akışı değişir. Gözlemciyle bağ kurarak onun etki alanına girer. İşte bu nedenle, düşüncelerimiz kendi varlığımızdaki kuantum parçacıklarını harekete geçiren çok önemli etmenlerdendir.

O halde düşüncelerimizi, isteklerimize uygun olacak şekilde biçimlendirirsek, enerjinin biçimi de bu bizim tarafımızdan belirlenen şekle uyum gösterecektir. Zihinde başlayan değişim enerjileri, enerjiler şu anki gerçekliğimizi değiştirecektir. Bu enerjiler, evrendeki bütün diğer enerjiler ve atom altı parçacıklarla iletişim halinde oldukları için değişim tüm evrene yayılır. Yani bilinçaltı düzeyde oluşturduğumuz yeni bir program, doğru kullanıldığında bütünü etkiler. Çünkü kuantum alanı bir tür bilgi okyanusu gibidir. Okyanusun bir damlasındaki değişim diğer tüm damlaları uyarır.

Kuantum düşünce üst nitelikli bir düşünme modelidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, değiştirme ve oluşturma güçleri olmayan düşüncelerdir. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olan bir yaratıcı düşünme modelidir.

Kuantum uygulamaları, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları kullanarak özel bir bilinç düzeyine erişmeyi amaçlar. Bu düzeyde insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer. Hayatlarımızın mimarları bizleriz. Bunu, kuantum alanında en iyi şekilde anlayarak yaşamımıza uygular ve tam olarak istediğimiz hayatı yaşamaya başlarız.

Sosyal medyada paylaş


Kuantum Uygulayıcılığı Eğitimi

%100 Canlı

Etkinlik tarihleri

19-04-2021

20-04-2021

21-04-2021

22-04-2021

Etkinlik saatleri

21:00 - 23:00

21:00 - 23:00

21:00 - 23:00

21:00 - 23:00

Etkinliğin toplam süresi

4 Gün / 8 Saat

Kontenjan

5

Dijital Katılım Sertifikası

Eğitmen


Nazlı Baç
Nazlı Baç

İlgini çekebilecek diğer etkinlikler