Mentorluk

Mentorluk

Mentor nedir?

Bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olduğu konuda kişi kurum ve kuruluşlara kılavuzluk yani danışmalık yapan kişilere Mentor denir. Yol gösterici pozisyonunda olan mentor bir karar verici değildir. Mentor’un verdiği tavsiyeleri uygulayıp uygulamamak tamamen danışmanlık alan kişi ya da kurumun vereceği bir karardır.

Mentorluk nedir?

Mentorluk, bir alanda deneyimli bilgi sahibi kişinin, o alanda daha az deneyimli ve daha az bilgi sahibi olan kişiye rehberlik ederek yardımcı olmasıdır.  Mentor, mentorluk ettiği kişiden daha yaşlı veya genç olabilir. Ancak rehberlik ettiği kişiden rehberlik ettiği alanda daha bilgili ve deneyimli olmalıdır. Mentorluk daha fazla bilgi ve deneyime sahip kişi ile o alanda gelişmek isteyen kişi arasındaki öğrenme ve gelişme ortaklığıdır. Mentorluk tecrübesi ve ilişki yapısı “psikolojik sosyal destek, kariyer rehberliği, rol modelleme ve protégé'lerin ve mentorlerin dahil olduğu mentorluk ilişkilerinde meydana gelen iletişimi” etkilemektedir. Mentorluk, her zaman iletişimi içeren ve ilişkiye dayalı bir süreçtir, akedemik anlamda 50’den fazla tanımı bulunmaktadır. Bu nedenle mentorluğun tanımı belirsizidir.

Mentorluk Tarihçesi

Mentorluk bilginin sosyal sermayenin ve alıcının iş, kariyer veya mesleki gelişim ile ilgili olarak tanımlanan psikososyal desteğin aktarımını içeren bir süreçtir. Avrupa’da mentorluk Antik Yunan döneminden beri var olmuş ve kelime kökeni Homeros’un Odysseia eseresindeki Alcimus’un oğlu Mentor’a dayanmaktadır. Mentorluk, ABD’de 1970 yıllarından itibaren azınlıklar ve kadınlar için işyeri eşitliği hareketinin önemli bir parçası olmuş ve Amerikan Yönetiminde İnovasyon olarak tanımlanmıştır.

Mentorluk türleri nelerdir?

Mentorluk sürecinin hem örgütsel hem de kişisel faydaları bulunmaktadır. Mentorluk örgütün devamlılığını, kişilerin iş doyumunu, iş stresini azaltma, çalışanların iş yerinde terfi sağlama gibi birçok faydası bulunmaktadır. Birden fazla faydası bulunana mentorluk formel, informel ve elektronik mentorluk olarak üç başlık altında incelenmektedir.

Son zamanlarda ortaya çıkan start-up mentorluğunun temel hedefi ise Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini desteklemek ve geliştirmek, girişimcileri tecrübeli mentorlarla buluşturarak gelişmelerine imkân yaratmayı amaçlayan bir girişimdir. 

İşletme mentorluğu, ise çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Çalışan potansiyeli; doğru donanım, eğitim, motivasyon ve danışmanlık verildiği taktirde kişinin ulaşabileceği en üst düzey kapasite olarak tanımlanabilir. Bu noktada kapasitenin iş odaklı kalmayarak daha geniş bir perspektifte ortaya çıkarılması kişinin kendini entelektüel ve sanatsal becerilerde de geliştirmesi hedeflemektedir.

Nasıl mentor olunur?

Mentor olabilmek için öncelikle mentor olanacak konuda bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olup uzmanlaşılması gerekir. Fakat tüm bunlara sahip olmak mentor olmak için yeterli değildir. Mentörlük hizmeti verebilmek için sahip olunan bilgi, deneyim ve tecrübeyi bir yol gösterici olarak karşı tarafın anlayabileceği şekilde aktarılması gerekmektedir. Bir mentor adayının bu konuda kendini geliştirmesi başarılı olabilmesi için oldukça önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda mentor olmak isteyen kişinin diksiyon, beden dili, etkili sunum ve eğitim teknikleri gibi eğitimler alması oldukça faydalı olacaktır.

Mentorun görevleri nelerdir?

Mentorun görevleri şu şekildedir:

  • Danışanına sahip olduğu bilgi, deneyim ve tecrübeyi aktarır.
  • Danışanına ilham verir.
  • Danışanının motivasyonunu yüksek tutar.
  • Danışanının güçlü yönlerini ortaya çıkartır.
  • Danışanına yapıcı eleştiri ve tavsiyeler vererek kapasitesini arttırır.
  • Danışanı ile yol arkadaşlığı yapar

Crowia.com mentorluk konusunda profesyonel yetkinliğe sahip uzmanları aracılığıyla kullanıcılarına mentorluğa dair eğitimler ve seans hizmeti vermektedir.

Siz de mentorluk ilgili kendinizi geliştirmek, öğrenmek ve kişisel gelişiminize katkıda bulunmak isterseniz Crowia.com’un mentorluk kategorisindeki uzmanlarımızı inceleyebilir ve eğitim/seans hizmeti alabilirsiniz. Şimdi uzmanlarımız ile görüşün ve mentorluk eğitimi, mentorluk seansı, mentorluk danışmanlığı, meslek alanları eğitimi, meslek alanları seansı, meslek alanları canlı eğitimi, mentorluk canlı seansı gibi birçok hizmetten faydalanın.