Kobi Danışmanlığı

KOBİ Danışmanlığı

KOBİ nedir?

KOBİ küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kısaltmasıdır. 250 kişiden az çalışanı bulunan ve yıllık net satış geliri ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı geçmeyen ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletmelere KOBİ denmektedir.  Kobi işletmeler KOSGEB adı verilen devlet kuruluşuna bağlı ve bu kuruluş aracılığıyla devletin sunduğu birçok hibe ve destekten faydalanmaktadır. Bu teşviklerin genel amacı iş hacmini genişletmek ve ekonominin geniş bir parçası olan KOBİ’lerle doğru orantıda büyüyen bir ekonomi elde etmektedir. Kobilerin uzun seneler nesillerden nesillere devam edebilecek bir yapıya ulaşması için kurumsallaşmaları gerekmektedir.

Kobi danışmanlığı nedir?

Kobi danışmanı, küçük ve orta işletmelerin gelişmesinden sorumlu kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu danışmanlık süreci, çoğunlukla iş kurulmadan önceki hazırlık dönemini kapsarken, kimi zaman hali hazırda iş kurmuş KOBİ’lerin durumunu analiz etmek ve onları bir adım ileriye götürmek amacını da taşıyabilir. İşletme KOBİ danışmanı sayesinde, mevcut iş durumunuzun analizini yapabilir, iyileştirme için gereken ihtiyaçları belirleyerek bu ihtiyaçları karşılayacak adımları gerçekleştirebilir ya da çalışmalarınızın iş güvenliği, sürdürülebilir olması gibi konularda da tam destek sağlayabilir KOBİ danışmanları genellikle bankaların çatısı altında ya da kendine ait bir şirket üzerinden KOBİ danışmanlık hizmeti verir ve bu hizmeti verebilmek için sertifikalı bir eğitimden geçmesi koşuluna tabidir. Kobi danışmalığı alanları Türkiye’de oldukça fazla yüzdesi olan KOBİ’lerdir.

Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 700 bin işletmenin; %99,28’i küçük işletme, %0,57’si orta ölçekli işletme, %0,14’ü büyük işletmedir. Kobi istatistiklerine bakıldığında Türkiye’deki mevcut işletmelerin %99’dan fazlası KOBİ olarak nitelendirilir. Bu durum KOBİ danışmanlığı meslek kolu için büyük bir istihdam alanını temsil etmektedir. Türkiye’de KOBİ olmak %99’luk bir kesimin içinde olduğunuz anlamına gelir. Bu durum ilk etapta dezavantaj olarak görülse de devletin KOBİ’lerin büyümesi büyüme sürecini tamamlayabilmesi ve hayatta kalabilmesi adına düzenlediği birçok hibe ve destek ile KOBİ’lerin dezavantajlarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

KOBİ danışmanlığı eğitim konuları nelerdir?

KOBİ danışmanlığı eğitim konuları aşağıdaki gibidir:

 • Yönetim Bilimi
 • İşletme Yönetimi (Temel işletme kavramları, işletme stratejileri, yönetim organizasyonu, işletme faaliyetleri, örgütlenme, planlama, stratejik yönetim, işletme analizi vb.)
 • Finansal Yönetim (Finansal yönetim kavramları, bütçe, finansal tablolar, finansal planlama, finansal oranlar, sermaye yönetimi, vadeli işlemler, finansal ve ekonomik analiz, sermaye yönetimi, yönetim muhasebesi vb.)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (İnsan kaynakları yönetimi kavramları, istihdam ve çalışma yönetimi, ücret, eğitim, motivasyon, performans yönetimi, vb.)
 • Üretim Yönetimi (Üretim yönetimi kavramları, üretim maliyeti, süreç yönetimi, ürün geliştirme, stok yönetimi, kalite yönetimi, lojistik ve tedarik yönetimi vb.)
 • Teknoloji Analizi ve Teknoloji Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi (Pazarlama stratejileri, satış, fiyat, dağıtım, tutundurma, müşteri memnuniyeti, mağazacılık, pazarlama araştırması yöntemleri/teknikleri),
 • Ekonomik Analiz
 • Yatırım Analizi
 • Sektör Analizi
 • Örgütsel Davranış
 • Anket Uygulama ve Analiz Yöntemleri, Örnekleme Yöntemleri
 • Hukuk (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku vb.)
 • Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri
 • Ar-Ge ve Yenilikçilik
 • Proje Yönetimi (Proje yönetimi teknikleri ve ilkeleri, risk yönetimi/proje risk yönetimi vb.)
 • KOBİ Politikaları
 • Devlet Teşvik ve Destekleri
 • Garanti ve Kefalet Sistemleri
 • Ulusal ve Uluslararası Fonlar ile Fonların Kullanımı
 • Enerji Verimliliği Mevzuatı

Crowia.com KOBİ danışmanlığı alanında profesyonel yetkinliğe sahip uzmanları aracılığıyla kullanıcılarına KOBİ danışmanlığına dair eğitimler ve seans hizmeti vermektedir.

Siz de KOBİ danışmanlığıyla ilgili kendinizi geliştirmek, öğrenmek ve kişisel gelişiminize katkıda bulunmak isterseniz Crowia.com’un KOBİ danışmanlığı kategorisindeki uzmanlarımızı inceleyebilir ve eğitim/seans hizmeti alabilirsiniz. Şimdi uzmanlarımız ile KOBİ danışmanlığı yönetimi eğitimi, KOBİ danışmanlığı seansı, KOBİ danışmanlığı danışmanlığı, meslek alanları eğitimi, meslek alanları seansı, meslek alanları canlı eğitimi, KOBİ danışmanlığı canlı seansı gibi birçok hizmetten faydalanın.