Crowia Blog

Veri Madenciliğinin Aşamaları Nelerdir?
Veri Madenciliğinin Aşamaları Nelerdir?03-08-2021 Alternatif Tıp

Veri Madenciliğinin Aşamaları Nelerdir?

Veri Madenciliğinin Aşamaları Nelerdir?

Veri Madenciliği Nedir?

Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak üretilen veri sayısı ve türleri de hızla arttı.  Ancak yığın halindeki veriler işlenmezse yani anlamlı bir bilgiye dönüşmezse hiçbir anlam ifade etmemektedir. Veri madenciliği özetle, verilerin işlenmesi ile verilere anlamlı bilgiye dönüştürmek işlemidir. Kurumlardaki milyonlarca veriye sahip yazılım sistemlerinden, ihtiyacı karşılayacak değerli bilgilerin elde edilmesi işlemidir.

Büyük veri yığınlarından yararlı bilgiyi çekip çıkarabilmek, veriyi işlemek ise oldukça zor ve uzmanlık isteyen bir iş. Ayrıca şirketler için sadece sahip oldukları verileri değil dışarıdan alınan verileri de işleyebilmek son derece hassas bir konu haline gelmiştir. 

Veri Madenciliğinin Aşamaları

  • Veri Temizleme

Eksik ve tutarsız verilerin temizlenmesi bu aşamada yapılır. Veri kalitesinin değerlendirildiği ve veri kalitesi anlamında filtrelendiği aşamadır. Yapılacak madencilik çalışmasının başarısını doğrudan etkiler.

  • Veri İndirgeme

Amaca yönelik verilerin seçilmesi işlemidir. Veriler bir filtreden geçirilmiş de olsa da kullanılabilecek durumda değildir ve indirgenmesi gerekir. Sonuca etkisi ihmal edilecek kadar az olan veri ve değişkenlerin sayısının azaltılmasıdır.

  • Veri Dönüştürme

Verinin veri madenciliği tekniğinde kullanılabilecek hale dönüşümünün gerçekleştirilmesi.

  • Veri Madenciliği

Verilerin yapay zeka vb. araçlarla ile örüntüsel olarak işlenmesidir.

  • Örüntü Değerlendirme

Yapılan ölçümlerle ortaya çıkarılmış verinin tanımlanmasıdır

  • Sonuçları değerlendirilme ve sunma

Veri Madenciliği ile elde edilmiş bilginin kullanıcıya sunumudur.

Veri Madenciliğinin Kullanım Alanları Nedir?

Son yıllarda hemen hemen her alanda çeşitli şekillerde Veri Madenciliği yapılmaktadır.  Özellikle CRM, pazarlama, bankacılık, perakendecilik ve sigortacılıkta yoğun olarak kullanılmaktadır. Örneğin pazarlama alanında kullanılan Veri Madenciliği sistemi, müşterilerin satın alma alışkanlıklarını tespit ederek bunlara yönelik stratejiler izlemek için kullanılır.  Müşterilerin yaş, eğitim, cinsiyet ve lokasyon gibi temel özelliklerinin incelenmesiyle ortaya çıkan satış tahminleri sektöre oldukça fayda sağlamaktadır.

Veri Madenciliği Neden Önemlidir?

Veri madenciliğin temel amacı, kurumlardaki karar destek mekanizmaları olarak adlandırılan sistemler için gerekli olan anlamlı veriyi belirli yöntemler ile ortaya çıkarmaktır. Veri madenciliği güvenliği tehdit edecek unsurların tespit edilmesinden oluşturulacak yeni ürün ve hizmetlerin kurgulanmasına kadar   için kadar birçok alanda şirketlere fayda sağlamaktadır.  İşletmelerde doğru bilgilerin çekilip analizinin yapılması ile tüm strateji şekillendirilebilir. Veri madenciliği müşteri potansiyeli, eğilimi ve davranışları hakkında doğru bilgileri elde ederek uygun hizmetler/ürünler sunma konularında oldukça faydalı bir yöntemdir.

Yazar


Uzman Resim Bulunamadı
Crowia