Crowia Blog

Renk Teorisi Nedir?
Renk Teorisi Nedir?03-08-2021 Resim

Renk Teorisi Nedir?

Renk Teorisi Nedir?

Renk paletlerini daha kolay oluşturabilmek için renk oluşturmanın temel kurallarını öğrenin

Newton renk teorisini, kendini bir karanlık odaya kapatarak bu teoriyi kanıtlamıştır. Renk teorisi, rengin nasıl uygulandığına bakılmaksızın renge uygulanan bir dizi kuraldır. Farklı renklerin nasıl yaratıldığını ve birbirini nasıl tamamladığını anlamamıza yardımcı olur.

Renk çarkı nedir?

Renk çarkında; kırmızı, sarı ve mavi olacak şekilde üç renk vardır. Ayrıca sıcak renkler ve soğuk renkler olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi ana renkler, ara renkler ve kontrast renkler olmak üzere üç şekile ayrılır. Genel terimlerle, renk tekerleğinin renklerin 'yaşadığı' ve onları anlamamıza yardımcı olacak şekilde birbirleriyle etkileşime girdiği yer olduğu söylenebilir- renk çarkı renkleri bir derecelendirme dizisinde sıralar. 

Renklerin renk tekerleği içindeki konumu değişmez. Bir rengin nerede olduğunu bilmek, görsel projelerimiz için bir rengi karıştırmamız veya renk paletlerini etkili ve amaca uygun bir şekilde bir araya getirmemiz gerektiğinde bize yardımcı olur.

Ana renkler nelerdir?

Bunlar temel renklerdir ve başka renkler birleştirilerek oluşturulamaz. Renk çarkını oluşturan tam renk yelpazesini oluşturmak için ana bileşenlerdir. Sarı, kırmızı ve mavidirler. Beyaz renk de ana renklerden sayılır.

İkincil renkler nelerdir?

İkincil renkler, iki ana rengin karıştırılmasından kaynaklanır. Turuncu (Sarı ve kırmızının karıştırılmasının sonucu), yeşil (Sarı ve mavinin karıştırılmasının sonucu) ve mordur (Mavi ve kırmızının karıştırılmasının sonucu).

Nötr renkler nelerdir?

Herhangi bir cisim güneş ışığından aldığı renkleri yansıtmayıp yutuyorsa o cismi siyah görürüz. Siyah ve beyaz rengini karıştırdığımız zaman gri ortaya çıkar fakat bu siyah, beyaz ve gri renk sayılmaz çünkü bu üçü nötr renklerdir.

Üçüncül renkler nelerdir?

Bunlar, bir ana rengin ikincil bir renkle karıştırılmasıyla elde edilen renklerdir.

Tamamlayıcı renkler nelerdir?

Tamamlayıcı renkler, bileşimi üç ana renkten birini içermeyen ikincil renklerdir. Tamamlayıcı renklere karşılaştırmalı bir bakış açısından bakılır. Örneğin, mor renk (Mavi ve kırmızıyı birleştirerek oluşturulan) sarının tamamlayıcı rengidir, çünkü bunu yapmak için bu renkten hiçbir pigment kullanılmamıştır. Aynı durum turuncu ve mavi veya yeşil ve kırmızı için de geçerlidir.

Renk tekerleğindeki konumları birbirine tamamen zıttır ve aralarındaki kontrast çok güçlüdür. Bu nedenle nesnelerin öne çıkmasını istediğimizde kullandığımız renklerdir. Birleştirildiğinde, sonuç, renksiz veya boya gölgeleri elde etmek için kullanılabilen gri bir ton olma eğilimindedir

Sıcak renkler, ön planda olan bir renktir. Sıcak renkler; sarı, kırmızı, turuncu renklerinden oluşur. Soğuk renkler daha çok geri plandadır. Soğuk renkler; mavi, yeşil ve mor gibi renklerden oluşur.

Yazar


Uzman Resim Bulunamadı
Crowia