Crowia Blog

Öğrenci Koçluğu
Öğrenci Koçluğu06-05-2021 Koçluk

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu, öğrencinin derslerde yüksek not almasından ziyade öğrencinin gerçek başarıya ulaşması  için neye ihtiyacı olduğunu fark etmesini sağlar.

Öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını fark etme, güçlü yanlarını yeteneklerini keşfetme, hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda strateji ve eylem planı oluşturma konusunda kendilerine ışık tutan bir hizmettir.

Öğrenci koçluğunda ders notu veya sınavda yüksek not alma farkındalıkla birlikte gelen bir başarıdır. Buradaki ilk hedef başarının oluşmasına engel teşkil eden etkenleri bulup  ortadan kaldırılmasındaki yol haritası oluşturulmasını sağlamaktır.

Her koçluk hizmetinde olduğu gibi burada da etik kurallar ve gizlilik söz konusudur.

Öğrenci koçluğu;

 • Başarıyı arttırmayı,
 • Zamanı etkin kullanmayı öğrenmeyi,
 • Güçlü yönlerini keşfetmeyi,
 • Kendine güveni arttırmayı,
 • Kaygılar ile baş edebilmeyi sağlamayı,
 • İletişim kurmadaki aksaklıkların giderilmesini,
 • Meslek seçimlerinde kendilerine doğru bir yol çizebilmeyi,
 • Öğrencinin kendine uygun hedefi bulmasını sağlamayı ve bu hedefi eyleme çevirmesini, hedefler.

Başarısız öğrenci yoktur. Zamanını etkin yönetemeyen, potansiyelini ve yeteneğini keşfetmemiş öğrenci vardır.

Öğrenci koçunun öğretmen ve ebeveynlerden farkı ise, öğrencinin tam olarak neye ihtiyacı olduğunun güçlü sorular ile fark etmesini sağlayan iyi bir dinleyicidir. Koç karşısında bulunan bireyi yargılamadan, yönlendirmeden istediği hedefe ulaşmasında yol arkadaşı olan kişidir. Buradaki önemli unsur, öğrencinin temelde ne istediğini ve ne istemediğini keşfetmesini sağlamaktır. 

Öğrenci koçluğu sadece öğrenci ile gerçekleşecek bir işbirliği olarak düşünülmemelidir. Bu süreçte ebeveynler de koçluktan fayda sağlayabilirler. Ergenlik dönemindeki aile çatışmaları, iletişim zorlukları, çocuğunu etkin dinleme ve anlamaya yönelik koçluk alabilmektedirler.

 • Koçluk
 • Öğrenci Koçluğu
 • Sınav Stresi
 • Başarı
 • eğitim

Yazar


Selin Akdağ
Selin Akdağ

Profesyonel Koç - Kariyer Planlama & Öğrenci Koçu ve Eğitmendir. Selin Akdağ, uzun yıllar bankacılık ve finans sektörünün lider kurumlarında görev aldıktan sonra koçluk mesleği ile tanışarak kariyerine 'Profesyonel Koç ve Eğitmen' o

Profile Git